0712-1.jpg 0712-2.jpg     

“夏天就是要去慢學院渡假,不然還要幹嘛?”

----------------------------------------------------⋯⋯
即日起至8月底止前報名成功者,6人同行享有1人免費唷!

2天1夜$4,900元
3天2夜$9,800元
5天4夜$18,000元
名額有限,額滿為止

【網路報名】:https://goo.gl/RK8mpL
【詳見官網】:http://goo.gl/gJoC0J

0712-3.jpg 0712-4.jpg 0712-5.jpg

0712-6.jpg 0712-7.jpg 0712-8.jpg  

    慢學院 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()