0604-2.jpg  

0604-1.jpg 0604-3.jpg 0604-4.jpg 0604-5.jpg       

有沒有完全不想講話的時候?
有沒有在樹林裡刻意不講話,把感官讓給視覺、聽覺、嗅覺充分發揮的經驗?
上課,不一定要滔滔不絕發表意見。
老師,不一定是台上那位。
教室,不一定在建築物裡面。⋯⋯
我們相信,大自然是最好也最美的教室;自己和同學,是最棒的老師!

來吧~趕緊來慢學院體驗看看吧!!!
----------------------------------------------------
自即日起,慢學院推出夏日慢活驗價:
2天1夜$4900元
3天2夜$9,800元
5天4夜$18,000元
名額有限,額滿為止
【網路報名】:http://goo.gl/forms/YZ3bu0syzF
【詳見官網】:http://www.andanteschool.com.tw/

 

    慢學院 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()